De Vijgenboom – Jongerenwerk zet zich in voor diensten en instanties als Gemeentelijke Jeugdzorg, Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering, Zorgleveranciers en Zorg instellingen, Scholen en Sportclubs.

De Vijgenboom verzorgt integrale coaching & trainingen en outreachende trajectbegeleiding naar integratie en re-integratie.

Dat doen wij door:

  • De integrale aanpak op maat van sociaal emotionele en/of – maatschappelijke conflictgebieden,
  • De out-of-the-box trajectbegeleiding naar de belangrijke leefgebieden als wonen, werken en opleiding.
  • De multicultureel verbindende benadering en diverse trainingsmodules.

Meer informatie over de werkwijze van de Vijgenboom.

In het kader van overheids en gemeentelijk participatiebeleid en eigenkracht principe, onderhoudt “De Vijgenboom”  pro actief, de nauwe samenwerking met alle betrokken instanties en netwerken om tot het gewenste resultaat te komen.

Hier vindt u een overzicht van de trainingen en workshops. Daarnaast kunt u voor vragen of extra informatie altijd vrijblijvend contact opnemen met de Vijgenboom.