Maikel Lie-Atjam

Mijn passie voor de jeugdzorg komt uit mijn achtergrond als sociaal pedagogisch hulpverlener in een justitieel jeugdinrichting en een forensisch behandelcentrum. Ik wil jongeren helpen en ondersteunen bij het ontwikkelen en vergroten van hun sociale vaardigheden en zelfredzaamheid om hen op weg te helpen op belangrijke gebieden als wonen, werken en een opleiding. Als Integraal Coach train en coach ik jongeren tussen 12 en 24+ jaar met- of zonder gedragsproblemen op een laagdrempelige, gelijkwaardige manier gericht op erkenning en het ontwikkelen van de eigen kracht.

Vijgenboom

De Vijgenboom biedt integraal coachen/training en out-of-the-box denkende trajectbegeleiding en is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren tussen 12 en 24+ jaar naar positieve deelname op belangrijke sociaal maatschappelijke leefgebieden, zoals wonen, werken en opleiding. Indien nodig, ook bij het opzetten van een nieuw en positief sociaal netwerk.

Meer over de werkwijze van de Vijgenboom

Visie

Meerdere factoren kunnen leiden tot het onvoldoende ontwikkelen van sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid. Diverse problemen op sociaal maatschappelijke of sociaal emotionele gebieden kunnen het positief en actief deelnemen aan de maatschappij belemmeren, waaronder op de gebieden wonen, werken en opleiding. De Vijgenboom heeft de overtuiging dat jongeren graag op een positieve wijze willen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven. 

Missie

De Vijgenboom richt zich op de doelgroep jongeren die door anderen als moeilijk hanteerbaar en kansloos worden ervaren. Vanuit haar maatschappelijke zorgtaak helpt de Vijgenboom jongeren door functioneel gebruik te maken van hun eigen kracht en zelfkennis en hen te activeren en te motiveren sociale vaardigheden en competenties te ontwikkelen en/of te versterken om hun zelfredzaamheid te vergroten. De Vijgenboom benadert probleemgedrag niet als probleem, maar als onvermogen, waardoor jongeren in staat worden gesteld om vanuit hun mogelijkheden weer kansen te creëren op belangrijke leefgebieden.