Jongerenproblematiek

Jongeren hebben vaak ongevraagd te maken met gescheiden ouders, verhuizingen, cultuurkloof of andere ingrijpende gebeurtenissen. Mogelijk ontstaan vervolgens als direct gevolg problemen met bijvoorbeeld schulden, alcohol, drugs, seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of gebrek aan motivatie. Jongeren lopen vast op sociaal emotioneel vlak of sociaal maatschappelijke leefgebieden als wonen, werken of een opleiding. Met als mogelijk resultaat voortijdig schoolverlaters, zwerf-of-hangjongeren die al dan niet opstandig, agressief of manipulatief gedrag vertonen.

Integraal Coachen

De Vijgenboom stelt samen met jongeren passende hulpvragen en doelstellingen samen op gebieden waar zij vastlopen. Door systeem- en samenhangend gerichte integrale coaching wordt het probleemgebied inzichtelijk gemaakt. Hieruit volgt een plan van aanpak op maat. De integrale toepassing van diverse gedragsinterventies, benaderingsmethodieken- en trainingen begeleidt jongeren met bewustwording, zelfkennis en eigenkracht naar positief gedrag.

Outreachend Trajectbegeleiding

De Vijgenboom staat gelijkwaardig zij aan zij naast de jongeren. Een bezoek aan huis, school, sportvereniging, tante, oom of op een hangplek, is onderdeel van de gerichte laagdrempelige aanpak van de vijgenboom.

Bij het samenstellen van een aanpak staan succesmomenten met een positieve erkenning en waardering centraal. Daarnaast blijft de Vijgenboom positief reflecteren op  negatief gedrag. De problemen worden systematisch uitgediept en op een gelijkwaardig niveau bespreekbaar gemaakt om bewustwording te creëren.

De basisingrediënten voor de outreachend trajectbegeleiding van de Vijgenboom zijn out of the box denken, steunen, structureren en positieve netwerkontwikkeling. Het vormt de basis voor het realiseren van de gestelde doelen voor de re-integratie in wonen, werken en opleiding.

Re-integratie

Door integrale coaching en trainingen, outreachend trajectbegeleiding in samenhang met diverse gedragsinterventies, benaderingsmethodieken en gesprekstechnieken worden jongeren op een positieve manier geholpen, stappen te maken op leefgebieden als wonen, werken en een opleiding.

Wonen

Wonen is een dak boven je hoofd, een plek om te eten, te slapen en te verblijven. Wonen is een plek om erbij te mogen horen in de maatschappij. Een woning geeft rust en overzicht en biedt perspectief voor werk of een opleiding.

Werken

Werken geeft het gevoel een zinvolle eigen toegevoegde waarde te leveren in de maatschappij. Met werken creëer je een eigen basisinkomen waarmee je in eigen behoeften kan voorzien. Bijvoorbeeld bij het betalen van een passende woonvorm of opleiding.

Opleiding

Het volgen van een opleiding geeft de mogelijkheid nieuwe competenties en vaardigheden te leren. Een opleiding vergroot de kansen om met succes een passende baan te vinden. Met werk kan je beschikken over een inkomen om van te kunnen leven.