Drie modules training 1.5 uur per module.

  • Ontstaan & Aanpak (Jeugd) criminaliteit
  • Peergroup
  • Vriendenkeuze
  • Groepsdruk
  • Nee Zeggen
  • De Omslag (helpende gedachten, 5 G Schema, Alternatief gedrag# Eigenkracht Ontwikkeling).

Doelstelling: 

Inzicht & bewustwording grensoverschrijdend- en antisociaal gedrag
(vooroordelen, probleemaannamen, denkfouten t.o.v. helpende gedachten en aanreiken alternatief gedrag)