Eén Module training van 1.5 uur

  • Wie zijn autoriteiten
  • Wat is Gezag
  • Gezin <> School <> Werk als leer instituut
  • Omgang autoriteiten & gezag
  • Jeugd Inrichting

Doelstelling;

Inzicht begrip autoriteiten <> Gezag. Bewustwording respecteren en handelen naar,… Besef wijze van opkomen eigen waarde v.s. Gevolgen niet nakomen van …