Twee Modules training a 1.5 uur per module

  • Wie ben ik <> Cultuur, geloof, opvoeding & gebeurtenissen
  • Wat kan ik <>Talentontwikkeling, kwaliteiten en vaardigheden
  • Sta sterk in je schoenen <> Basis vaardigheden; vragen stellen, luisteren, na doen, fouten maken mag, info  soll. gesprek & stageplek
  • Stageplek <> Op tijd komen, omgaan feedback, samenwerking, klantvriendelijkheid)

Doelstelling: 

Inzicht en Bewustwording van Eigenkracht- & talent ontwikkeling naar kwaliteiten & vaardigheden t.b.v. (hanteerbaar) maatschappelijke participatie.