DE VIJGENBOOM

Integraal

Coaching &  Training 

 

Interventies

Speerpunten

Van

De Vijgenboom

Muzisch agogisch:

Creatief en flexibel schakelen van problematiek naar hulpvraag, context en doelstelling. d.m.v. Laagdrempelige benaderingen- en virtuele beeld technieken, film(fragmenten), rollenspelen werkvormen met muzische humor.

Sociaal Maatschappelijk:

Wonen, werken, stage-opleiding/arbeidstoeleiding, financiën, alcohol & drugs), ouderschapsbemiddeling.

Sociaal Emotioneel:

Scheiding, Veiligheid (huiselijk geweld), Perfectionisme, Faalangst, Onverschilligheid, Social Media.

Eigen Kracht Centrale

Kostendrukkende interventies in het voor veld leidend naar aansterking en herstel t.b.v. re-integratie en participatie.

Bespreek Het Met Ons

Curriculum

Probleemanalyse

Empowerment

Benadering / Methodieken

Psycho Educatie

Integraal Trainen / Coachen

Probleemanalyse

Aan de hand van een intake en vraag verhelderende gesprekken worden wensen, behoeften en krachten in kaart gebracht. Door deze scherp af te zetten tegenover uitdagingen en belemmeringen worden van probleemanalyse, hulpvragen geformuleerd.

Empowerment

De inzet hierbij is het creëren van inzicht en bewustwording in interesses, talenten en vaardigheden t.o.v. valkuilen, uitdagingen en belemmeringen, met als uiteindelijke doel het ontwikkelen of aansterken van de eigenkracht centrale voor karaktervorming en participatie – resocialisatie

Benaderingsmethodieken

Aan de hand van diverse benaderingsmethodieken en gesprektechnieken wordt aan vertrouwen en veiligheid binnen de training en coaching gewerkt ter realisering van de persoonlijke doelstellingen. Doen wat Past!

Psycho Educatie

Op laagdrempelige wijze en door creatief gebruik te maken van internet, beeld, muziek, rollenspel, werkvormen en literatuur worden hulpvragen, benaderingsmethodieken en eigen kracht empowerment samengebundeld voor het realiseren van doelstellingen.

Integraal trainen en coachen

Tijdens de integrale training en coaching trajecten worden diverse benadering methodieken gebruikt door die als het ware uit de instrumenten box te halen en toe te passen. Wat op dat moment, in die situatie nodig is. Doen wat Past tot actieve participatie!

|

Wat partijen over ons zeggen!

"Je bracht creativiteit en nieuwe inzichten en manier van hulpverlenen met je mee."

(Gemeente Molenlanden)

"Fijn dat jullie er zijn"

(Gemeente Hellevoetsluis)

"Enthousiast, Intersant, duidelijk, Leerzaam."

(Hogeschool Inholland)

"Inspirerend, Enthousiast, Interesant, Leerzaam."

(Inholland Alkmaar)