OUDERS

CONTACT

OUDER ZIJN

Ouderschap is leuk, maar soms ook moeilijk en uitdagend. Reden waarom elke ouder wel eens behoefte heeft aan steun of handvaten die het opvoeden makkelijker maken.

Algemeen is bekend dat omgaan met puber (probleem)gedrag geen vast geformuleerde aanpak kent. Gedrag is daarom meer dan de som der delen.

Om op een positieve manier je kind(eren) te kunnen ondersteunen tijdens hun ontdekkingsreis naar volwassenheid en kunnen aansluiten bij hun (digitale) belevingswereld om zo hun talenten en vaardigheden te mogen ontdekken, lijkt daarom makkelijker gezegd dan gedaan.

Om ouders hierbij te kunnen ondersteunen heeft De Vijgenboom trainingen en workshops voor ouders of verzorgers. Deze bijeenkomsten zijn ondersteunend wanneer u als ouder of verzorger het vermoeden heeft dat u of uw kind vastloopt en hulp nodig heeft.

Wat Dan ?

Als De vijgenboom de hulp kan bieden die u nodig acht, is het van belang om met uw kind het gesprek hierover aan te gaan.

Tijdens een eerste gesprek maken we kennis met elkaar en uw kind.

We bespreken hierin wat de eventuele problemen en/of hulpvragen zijn.

Aan het eind van deze intake komen we samen tot een voorstel en een voorlopige plan van aanpak uit onze aanbod.

Indien gewenst, kan onze regiebehandelaar aansluiten bij dit gesprek.

Met uw kind wordt daarna een individuele vraag verhelderende intake gedaan. Hierna wordt het traject gestart. Van belang is dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.

Hier wordt, waar mogelijk ook de samenwerking met school gezocht zodat de kans van slagen groter is. De ontwikkelingen worden met jongere, ouders  en na overleg ook met school besproken. Er wordt verder aangestuurd om de voortgang met elkaar onderling te bespreken.

De Vijgenboom levert Maat werk. De aanpak en duur is afhankelijk van de hulpvraag. Wij hanteren de Principe dat Hulp niet langer mag duren dan (hoog)noodzakelijk is!  Er bestaat daarom ook ruimte tot nazorg

Alles dat je voedt, dat groeit inclusief zorgen.

Richt je op wat je wilt dat bloei, dan heb je iets te plukken morgen.

Achter een berg van moeilijkheden ligt een land vol mogelijkheden.

Trainingen & Workshops

Jeugd / Opvoeding

  • Handvaten signaleren en omgaan met grensoverschrijdend -afglijdend gedrag;

Jeugd in scheiding

  • Handvaten signaleren en omgang symptomen depressie, onverschilligheid, faalangst of demotivatie;

Jeugd & Social Media

  • Probleem of Toekomst;
|

Wat partijen over ons zeggen!

“Je bracht creativiteit en nieuwe inzichten en manier van hulpverlenen met je mee.”

(Gemeente Molenlanden)

“Fijn dat jullie er zijn”

(Gemeente Hellevoetsluis)

“Enthousiast, Intersant, duidelijk, Leerzaam.”

(Hogeschool Inholland)

“Inspirerend, Enthousiast, Interesant, Leerzaam.”

(Inholland Alkmaar)