DE VIJGENBOOM

Integraal Coaching, Training & Trajectbegeleiding.

Bij ons wordt er op laagdrempelige wijze vraagstukken en/of belemmeringen op sociaalmaatschappelijk en sociaal-emotioneel gebied bespreekbaar gemaakt. De Doelstelling is een gezonde participatie.

Onze benadering en begeleidingsvormen zijn gericht op eigen kracht ontwikkeling.

Door middel van een integrale methodische benadering in trainingcoaching en trajectbegeleiding wordt gemotiveerd en geactiveerd tot herstel en participatie/re-integratie.

Hoezo en Waarom?

De Vijgenboom

Geeft binnen het sociaal domein door middel van integrale coaching, training en trajectbegeleiding op een verfrissende wijze ondersteuning aan jongeren, ouders, professionals en organisaties. 

Met professionele trainingen en coaching trajecten (op maat) worden “eigen kracht” vaardigheden en sociale weerbaarheid aangesterkt en waar nodig vergroot. 

De Vijgenboom onderscheidt zich met trainers die zich weten aan te sluiten bij de (digitale) leefwereld van jongeren van 12-23+ jaar. Daarvoor werken wij met een team van trainers die allen SKJ geregistreerde en opgeleide jeugdhulpverleners zijn met expertise in; de jeugdhulp, training, coaching & trajectbegeleiding.  

Onze trainers geven individuele trainingen en in groepsverband; voor jongeren en ouders.

In een vertrouwelijke, laagdrempelige sfeer kan alles besproken worden. Met toepassing van passende praktische methodes met ruimte voor humor worden behaalde successen aansterkend gevierd.

Met onze kennis, ervaring en persoonlijke aandacht ondersteunen wij jongeren om hun eigen talenten en vaardigheden te ontdekken en hun zelfvertrouwen te laten groeien. Ieder persoon is uniek, daarom denken we samen na over de beste aanpak.

Hier wordt dus rekening gehouden met de dromen, wensen en behoeften van onze jongeren. Afgespiegeld tegen individuele belemmerende factoren, worden hun persoonlijke hulpvragen en – doelstellingen samengesteld die voor hen het belangrijkst zijn. Participatie voor De Toekomst van Morgen! 

Eigen Kracht Ontwikkeling

Jongeren willen op weg naar volwassenheid graag zelf hun eigen kracht ontwikkelen. Experimenteel gedrag en/of andere sociaal maatschappelijke, – emotionele belemmeringen kunnen voor verstoring van deze ontwikkeling zorgen.

Onze begeleidingsvormen richten zich op een positieve beïnvloeding en herstel bij dit proces.

Presentaties & Workshops

  Voor ouders, opvoeder en scholen biedt De vijgenboom interactieve presentaties en workshops aan. 

  Doelstelling is om samen met ouders/ opvoeders en scholen direct betrokken te blijven bij de ontwikkeling van jongeren op weg naar hun volwassenheid. Het voortijdig signaleren van grensoverschrijdend– of ongezond gedrag en aanreiken of uitwisselen van handvaten, tips/trucs tot herstel.

  Jeugd en (ge)scheiden ouders;

  Jeugd en Social Media …Probleem of  Toekomst;

  Jeugd en Opvoeding.

   

  Maikel Lie-Atjam

  Is de drijvende kracht achter “De Vijgenboom”.

  Een flexibel sociaal bewogen en authentieke persoonlijkheid. Als zelfstandig ondernemer werkt hij nauw samen met netwerkpartners uit de jeugdzorg en sociaalmaatschappelijk domein.

  Maikel zijn doen en denken richten zich op het “Eigen Kracht Principe“. 

  Met ruim 15 jaar ervaring werkt Maikel oplossing en resultaatgericht naar duurzame en actieve participatie – re-integratrie.

  KvK: 599 87 383 | Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening

  S.K.J.: Jeugd | Gezinsproffesional

  Registerplein: Professioneel Sociaal Agoog

  Werkwijze, Programma’s & Expertise  

  • Ons trainingsaanbod richt zich op preventie door het creëren van inzicht en bewustwording van talenten en vaardigheden (krachten), maar ook in (over)heersende probleemgebieden op sociaal maatschappelijke– en/of sociaal emotionele leefgebieden
  • Jongeren worden op een persoonlijke en gelijkwaardige manier benaderd.
  • In de coachingsessies worden zaken open en transparant besproken en richt de integrale coaching & training zich op talenten, vaardigheden en krachten. We kijken waar iemand goed in is om van daar uit kansen te belichten om persoonlijke doelen te behalen.
  • Hierbij worden diverse benadering methodieken gebruikt door die als het ware uit de instrumenten box te halen en toe te passen.
  • Wij Doen wat Past!
  • De methode richt zich op jongeren in de leeftijd van 12-23+ jaar die op meerdere leefgebieden vastlopen of dreigen vast te lopen.

  Programma’s

  Jongeren

  De coaching en trainingen van De Vijgenboom richten zich op het creëren van inzicht en bewustwording over je krachten en talenten. Wij bespreken jouw belang om wat niet lekker verloopt te kunnen herstellen. Wij motiveren je om de belemmeringen te zoeken, te vinden en te willen veranderen, zodat je weer op een leuke manier mee kan met je omgeving.

  -Eigenkracht Ontwikkeling-

  -Sollicitatietraining-

  Jeugd en Echtscheiding-

  -Perfectionisme en Onverschilligheid-

  -Omgaan met Relatie en Intimiteit-

  -Straat Cultuur en haar kracht-

  -Omgaan met autoriteiten en Gezag-

  -Geschiedenis drillrap / Straat cultuur-

  -Lyfestyle/ Delict en Kosten / Baten analyse-

  Ouders
  • Jeugd en Opvoeding: Handvaten signaleren en omgaan met grensoverschrijdend -afglijdend gedrag
  • Jeugd en (Ge)Scheiden ouders: Handvaten signaleren en omgang symptomen depressie, onverschilligheid, concentratie, faalangst of demotivatie.
  • Jeugd en Social Media: Probleem of Toekomst

   

  Organisaties
  • Workshop Ouderschapsbemiddeling: Voor veld interventie voor ouders/verzorgers Jeugd en (Ge)scheiden ouders <> Veiligheid en Huiselijk geweld
  • Workshop Intervisie Jeugd en opvoeding: Handvaten Omgaan met druk afglijdende jongeren.
  • Professionals en stagiaires: Train the Trainer
  • Onderwijs ondersteuning Cognitieve sociaalvaardigheid training (zie Cognitief en preventieve sociaal vaardigheid trainingen b.v.Talent – en Eigenkracht ontwikkeling

  Lesson-Up ( online les/training aanbod)

  Expertise

  • Jeugd en gezin
  • Veiligheid
  • Scheiding ouders
  • Onderwijsondersteuning
  • Persoonlijkheid stoornissen
  • Seksualiteit
  • Jongerencultuur
  • Straatcultuur
  • Training, Coaching, Trajectbegeleiding
  • Out reachend werken

   

  |

  Wat partijen over ons zeggen!

  “Je bracht creativiteit en nieuwe inzichten en manier van hulpverlenen met je mee.”

  (Gemeente Molenlanden)

  “Fijn dat jullie er zijn”

  (Gemeente Hellevoetsluis)

  “Enthousiast, Intersant, duidelijk, Leerzaam.”

  (Hogeschool Inholland)

  “Inspirerend, Enthousiast, Interesant, Leerzaam.”

  (Inholland Alkmaar)